Rozenbottelolie PUUR, natuurlijke olie voor uw huid, gebruikt bij pigment, striae en huidbeschadigingen - BeriVita.com - Natuurlijk & Puur (2024)

');}});}function AddProductByIdToWishlist(iWishlistId, iProductId, bFromCart) {if (typeof bFromCart == 'undefined') {bFromCart = false;}var aProductData = {'ProductId': iProductId}AddToWishlist(iWishlistId, aProductData, bFromCart);}function AddedToWishlist(iWishlistId, bFromCart) {if (typeof bFromCart == 'undefined') {bFromCart = false;}var aProductData = xajax.getFormValues('Product', true);AddToWishlist(iWishlistId, aProductData, bFromCart);}function AddToWishlist(iWishlistId, aProductData, bFromCart) {var sSubmitText = 'Verder winkelen';$('#AddedToWishlistDialog').dialog({title: 'Gelukt! Het artikel is toegevoegd aan uw verlanglijstje.',autoOpen: false,dialogClass: 'added-wishlist-dialog',width: 560,height: 'auto',modal: true,resizable: false,buttons: {"Cancel": {text: 'Bekijk verlanglijstje',class: 'btn btn-default',click: function () {window.location.href = '/website/index.php?Show=CustomerWishlistLogin-wishlist_' + iWishlistId;}},"Submit": {text: sSubmitText,class: 'btn btn-primary',click: function() {$(this).dialog('close');}}},open: function (event, ui) {xajax_LoadAddedToWishlist(iWishlistId, aProductData, bFromCart);}});$('#AddedToWishlistDialog').dialog('open');}function CartProductToWishlist(iWishlistId, iOrderrowId, iProductId, sAttributeCombination) {$('#AddedToWishlistDialog').dialog({title: 'Gelukt! Het artikel is toegevoegd aan uw verlanglijstje.',autoOpen: false,dialogClass: 'added-wishlist-dialog',width: 560,height: 'auto',modal: true,resizable: false,buttons: {"Cancel": {text: 'Bekijk verlanglijstje',class: 'btn btn-default',click: function () {if ($('#removefromcart').is(':checked')) {xajax_RemoveOrderRow(iOrderrowId, iWishlistId);} else {window.location.href = '/website/index.php?Show=CustomerWishlistLogin-wishlist_' + iWishlistId;}}},"Submit": {text: 'Verder winkelen',class: 'btn btn-primary',click: function(){if( $('#removefromcart').is(':checked') ) {xajax_RemoveOrderRow(iOrderrowId);}else {/*call function to reload */}/*IF removefromcart input is set *//*call removefromcart *//*refresh page */$(this).dialog('close');}}},open: function (event, ui) {var nCount = $('input[name="Count'+iOrderrowId+'"]').val();if(nCount == undefined) {nCount = 1;}xajax_LoadCartProductToWishlist(iWishlistId, iProductId, nCount, sAttributeCombination);}});$('#AddedToWishlistDialog').dialog('open');}/** * @param row * @param orderId * @param wishlistUri * @constructor */function OpenWishlist(row, orderId, wishlistUri) {$('#AddedToWishlistDialog').dialog({title: 'Gelukt! Het artikel is toegevoegd aan uw verlanglijstje.',autoOpen: false,dialogClass: 'added-wishlist-dialog',width: 560,height: 'auto',modal: true,resizable: false,buttons: {"Cancel": {text: 'Bekijk verlanglijstje',class: 'btn btn-default',click: function () {if ($('#removefromcart').is(':checked')) {xajax_DoBasketRemoveRow(row, orderId);} else {window.location.href = wishlistUri;}}},"Submit": {text: 'Verder winkelen',class: 'btn btn-primary',click: function(){if ( $('#removefromcart').is(':checked') ) {xajax_DoBasketRemoveRow(row, orderId);}$(this).dialog('close');}}},});$('#AddedToWishlistDialog').dialog('open');}function AddCartProtomProductToNewWishlist(Wishlist) {$('#NewWishlistDialog').dialog({title: 'Nieuw verlanglijstje',autoOpen: true,dialogClass: 'addto_wishlist_dialog',width: 560,height: 'auto',modal: true,resizable: false,buttons: {"Cancel": {text: 'Annuleren',class: 'btn btn-default',click: function () {$(this).dialog('close');}},"Submit": {text: 'Opslaan',class: 'btn btn-primary',click: function () {if ($('#NewWishlistName').val().trim() != '') {$('#NewWishlistName').parents('.form-group').removeClass('has-error');Wishlist['NewWishlistName'] = $('input[name="NewWishlistName"]').val();xajax_DoAddToWishlist(Wishlist);$(this).dialog('close');} else {$('#NewWishlistName').parents('.form-group').addClass('has-error');}}}},open: function () {$('.wishlist-dropdown').hide();}});}function RemoveWishlist(element, event, iWishlistId, sWishlistName) {event.stopPropagation();$('#RemoveWishlistDialog').dialog({title: 'Verlanglijstje verwijderen',autoOpen: true,dialogClass: 'remove_wishlist_dialog',width: 500,height: 'auto',modal: true,resizable: false,buttons: {"Cancel": {text: 'Annuleren',class: 'btn btn-default',click: function () {$(this).dialog('close');}},"Submit": {text: 'Ja',class: 'btn btn-primary',click: function() {RemoveWishlistCall(iWishlistId, 'RemoveWishlistDialog');}}},open: function (event, ui) {var RemoveContent = 'Weet je zeker dat je verlanglijstje %s wenst te verwijderen?'.replace('%s', sWishlistName);$("#RemoveWishlistDialog").html(RemoveContent);}});}function RemoveWishProduct(element, event, iProductId, sProductName, iWishlist) {event.stopPropagation();$('#RemoveWishlistProductDialog').dialog({title: 'Product uit uw verlanglijstje verwijderen',autoOpen: true,dialogClass: 'removeproduct_wishlist_dialog',width: 500,height: 'auto',modal: true,resizable: false,buttons: {"Cancel": {text: 'Annuleren',class: 'btn btn-default',click: function () {$(this).dialog('close');}},"Submit": {text: 'Ja',class: 'btn btn-primary',click: function () {RemoveWishProductCall(iProductId, iWishlist, 'RemoveWishlistProductDialog');}}},open: function (event, ui) {var RemoveContent = 'Weet je zeker dat je product %s wenst te verwijderen uit jouw verlanglijstje?'.replace('%s', sProductName);$("#RemoveWishlistProductDialog").html(RemoveContent);}});}function BuyWishlist(event, wishlistId) {event.stopPropagation();if (wishlistId == '' || wishlistId == 0) {return false;}xajax_BuyWishlist(wishlistId);}function BuyWishlistWithAttributes(event, wishlistId) {event.stopPropagation();if (wishlistId == '' || wishlistId == 0) {return false;}$('#BuyWishlistDialog').dialog({title: 'Bestel uw verlanglijst',autoOpen: false,draggable: true,dialogClass: 'buy_wishlist_dialog',width: 680,height: 'auto',modal: true,resizable: false,open: function (event, ui) {xajax_LoadBuyWishlist(wishlistId, 'BuyWishlistDialog');},beforeClose: function (event, ui) {$('#BuyWishlistDialog').html('

');}});$('#BuyWishlistDialog').dialog('open');}function SubmitBuyWishlistForm(ele) {if (!RequiredFieldsNotFilled('#' + ele.attr('id'))) {$(ele).submit();}}function ShareWishlist(event, wishlistId) {event.stopPropagation();if (!wishlistId) {return false;}$('#ShareWishlistDialog').dialog({title: 'Deel uw verlanglijstje',autoOpen: false,draggable: false,dialogClass: 'share_wishlist_dialog',width: 560,height: 'auto',modal: true,resizable: false,buttons: {"Cancel": {text: 'Annuleren',class: 'btn btn-default',click: function () {$(this).dialog('close');}},"Submit": {text: 'Verzenden',class: 'btn btn-primary',click: function () {var aData = xajax.getFormValues('ShareWishlist-' + wishlistId);xajax_ShareWishlist(wishlistId, aData);}}},open: function (event, ui) {xajax_LoadShareWishlist(wishlistId);},beforeClose: function (event, ui) {$('#ShareWishlistDialog').html('

');}});$('#ShareWishlistDialog').dialog('open');}function OpenWishlistAttributeSelect(iWishlistProductId) {if (!iWishlistProductId) {return false;}$('#WishlistAttributeSelect').dialog({title: 'Selecteer attributen',autoOpen: false,draggable: false,dialogClass: 'select_wishlist_attributes',width: 614,height: 'auto',modal: true,resizable: false,buttons: {"Cancel": {text: 'Annuleren',class: 'btn btn-default',click: function () {$(this).dialog('close');}},"Submit": {text: 'Verzenden',class: 'btn btn-primary',click: function () {AddWishlistProductToOrder('Product-' + iWishlistProductId)}}},open: function (event, ui) {xajax_LoadWishlistProductAttributeSelect(iWishlistProductId);},beforeClose: function (event, ui) {$('#WishlistAttributeSelect').html('

');}});$('#WishlistAttributeSelect').dialog('open');}function CallEditWishlist(iWishlistId, aWishlistProperties, sDialogId) {var bShow = $('#Wishlist-container-' + iWishlistId + ' .ContentContainer').is(":visible");xajax_EditWishlist(iWishlistId, aWishlistProperties, sDialogId, bShow);}function CallAddToNewWishlist(aWishlistData, aProductData) {xajax_AddToNewWishlist(aWishlistData, aProductData);}function CallAddCartProductToNewWishlist(aWishlistData, iOrderRowId, iProductId, sAttributeCombinationIds) {xajax_AddCartProductToNewWishlist(aWishlistData, iOrderRowId, iProductId, sAttributeCombinationIds);}function CallCreateNewWishlist(wishlistname) {xajax_CreateWishlist(wishlistname);$('#NewWishlistName').val('');}function RemoveWishlistCall(wishlistid, sDialog) {xajax_RemoveWishlist(wishlistid, sDialog);}function RemoveWishProductCall(productid, iWishlist, sDialog) {xajax_RemoveWishProduct(productid, iWishlist, sDialog);}function BuyWishlistProduct(iWishlistProductId) {xajax_BuyWishlistProduct(iWishlistProductId);}function AddWishlistProductToOrder(sFormName) {if (!RequiredFieldsNotFilled('#' + sFormName)) {xajax_AddProductToCart(xajax.getFormValues(sFormName));$('#WishlistAttributeSelect').dialog('close');}} $(document).off('focusout', '.tags input').on('focusout', '.tags input', function () {var ContainerId = '#' + $(this).parent().closest('div').attr('id');var txt = this.value.trim();    //Trim spacesvar regex = /^(([^<>()\[\]\\.,;:\s@"]+(\.[^<>()\[\]\\.,;:\s@"]+)*)|(".+"))@((\[[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}])|(([a-zA-Z\-0-9]+\.)+[a-zA-Z]{2,}))$/;if (txt && txt.match(regex)) {$(this).parents('.form-group').removeClass('has-error');$("", { text: txt.toLowerCase(), insertBefore: this }).addClass('tag-content');FillTags(ContainerId);this.value = '';} else {$(this).parents('.form-group').addClass('has-error');}});$(document).on('focusout', '#EmailSubject', function () {if ($(this).is(':empty')) {$(this).parents('.form-group').addClass('has-error');} else {$(this).parents('.form-group').removeClass('has-error');}}).on('focusout', '#EmailMessage', function () {var regex = /\{Wishlist\}/g;if ($(this).is(':empty') || !$(this).val().match(regex)) {$(this).parents('.form-group').addClass('has-error');} else {$(this).parents('.form-group').removeClass('has-error');}});$(document).on('change', '#WishlistAttributeSelect select', function () {$(this).parents('.form-group').removeClass('has-error');}).on('change', '#WishlistAttributeSelect input', function () {$(this).parents('.form-group').removeClass('has-error');}).on('change', '#BuyWishlistDialog select', function () {$(this).parents('.form-group').removeClass('has-error');}).on('change', '#BuyWishlistDialog input', function () {$(this).parents('.form-group').removeClass('has-error');});$(document).on('click', '#BuyWishlistDialog .nextStepButton', function () {var currentStep = $('#BuyWishlistDialog .steps:visible').data('step');if (currentStep !== $('#BuyWishlistDialog #MaxProducts').val() && !RequiredFieldsNotFilled('#BuyWishlistDialog .step-' + currentStep)) {HideStep(currentStep);ShowStep(currentStep + 1);}}).on('click', '#BuyWishlistDialog .previousStepButton', function () {var currentStep = $('#BuyWishlistDialog .steps:visible').data('step');if (currentStep !== 1) {HideStep(currentStep);ShowStep(currentStep - 1);}});function ShowStep(iStep) {if (iStep == $('#BuyWishlistDialog #MaxProducts').val()) {if (iStep == 1) {$('#BuyWishlistDialog .previousStepButton').hide();} else {$('#BuyWishlistDialog .previousStepButton').show();}$('#BuyWishlistDialog .nextStepButton').hide();$('#BuyWishlistDialog .buyButton').show();} else if (iStep == 1) {$('#BuyWishlistDialog .previousStepButton').hide();$('#BuyWishlistDialog .buyButton').hide();$('#BuyWishlistDialog .nextStepButton').show();} else {$('#BuyWishlistDialog .buyButton').hide();$('#BuyWishlistDialog .previousStepButton').show();$('#BuyWishlistDialog .nextStepButton').show();}$('.step-count .current-count').text(iStep);$('#BuyWishlistDialog .step-' + iStep).show();}function HideStep(iStep) {$('#BuyWishlistDialog .step-' + iStep).hide();}function RequiredFieldsNotFilled(sClass) {var error = false;var Inputs = $(sClass + ' input');var Selects = $(sClass + ' select');for (var i = 0; i < Inputs.length; i++) {var input = $(Inputs[i]);if (input.data('required') == true) {if (!input.val() || input.val() == '') {input.parents('.form-group').addClass('has-error');error = true;}}}for (var i = 0; i < Selects.length; i++) {var Select = $(Selects[i]);if (Select.data('required') == true) {if (!Select.val() || Select.val() == 0) {Select.parents('.form-group').addClass('has-error');error = true;}}}return error;}function GetCombinationByAttributes(element) {var productId = $(element).data('productid');var selects = $(element).parents('.steps').find('select');var currentStep = $(element).parents('.steps').data('step');var selectedAttributes = [];for (var i = 0; i < selects.length; i++) {var Selectbox = $(selects[i]);if (Selectbox.val() && Selectbox.val() !== '0' && Selectbox.val() !== '') {selectedAttributes[i] = Selectbox.val();}}xajax_GetActiveAttributeForStep(currentStep, productId, selectedAttributes);}function AddAmountToIcon(iAmount) {var current = $('.wishlist-icon-count').text();var total = parseInt(current) + iAmount;$('.wishlist-icon-count').text(total);}

Rozenbottelolie PUUR, natuurlijke olie voor uw huid, gebruikt bij pigment, striae en huidbeschadigingen	         - BeriVita.com - Natuurlijk & Puur (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jerrold Considine

Last Updated:

Views: 5671

Rating: 4.8 / 5 (78 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jerrold Considine

Birthday: 1993-11-03

Address: Suite 447 3463 Marybelle Circles, New Marlin, AL 20765

Phone: +5816749283868

Job: Sales Executive

Hobby: Air sports, Sand art, Electronics, LARPing, Baseball, Book restoration, Puzzles

Introduction: My name is Jerrold Considine, I am a combative, cheerful, encouraging, happy, enthusiastic, funny, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.